Archiv autora: admin

Krajský soud v Brně zrušil Aktualizaci Územního plánu města Brna

Krajský soud v Brně zrušil Aktualizaci Územního plánu města Brna. Změna územního plánu, přijatá v červnu, a která od počátku byla trnem v oku aktivistům i odborné veřejnosti je definitivně minulostí.

Brno má nyní prostor pro přijetí nového územního plánu v souladu se zákonem a s zapojením veřejnosti.

FacebookTwitterGoogle+

NSS hledá referenta/referentku správy majetku

Ředitelka správy Nejvyššího správního soudu hledá

REFERENTA/REFERENTKU SPRÁVY MAJETKU

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu se zaměřením na hospodaření ve státní správě,
  • podmínkou je znalost evidence a inventarizace majetku a zásob, ovládání elektronického ekonomického systému IRES výhodou
  • praxe v oboru min 5 let, vítána praxe ve státní správě
  • velmi dobrá znalost práce s PC
  • znalost zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a vyhl. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
  • znalost vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky
  • znalost zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  • znalost používání elektronického tržiště
  • schopnost systematické a samostatné práce, pečlivost.

Celý příspěvek

FacebookTwitterGoogle+

Nejvyšší správní soud v Brně hledá průběžně vhodné kandidáty na místo asistent/asistentka soudce

Asistent/asistentka soudce

Požadavky: 
– magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo (tj. vysokoškolské právnické vzdělání v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, obor „právo“, na vysoké škole s akreditací v České republice; oborem práva je třeba rozumět právo české), podmínkou
– bezúhonnost
– nadprůměrné schopnosti právní argumentace
– schopnost a vůle k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu
– znalost cizího jazyka (cizích jazyků) vítána

Nejvyssi_spravni_soud

Nejvyšší správní soud

Náplň práce:
Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce.

Práce je vhodná pro začínající právníky, pomýšlející na práci v některém z judiciálních povolání. Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, který se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Platové ohodnocení se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Strukturovaný životopis zasílejte na adresu: prace@nssoud.cz, kam můžete případně směrovat též Vaše dotazy.

Váš životopis bude zařazen do databáze zájemců o místo. Zasláním životopisu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Aktuálně volná pracovní místa jsou uveřejněna na webových stránkách v části Aktuální pracovní nabídky.

FacebookTwitterGoogle+

Návrh prezidenta republiky na zrušení tzv. služebního zákona

V pátek dne 7. listopadu 2014 byl na podatelnu Ústavního soudu doručen návrh prezidenta republiky na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení.

Až v pondělí však bude možné shromáždit všechny dnes doručené návrhy na zahájení řízení a v souladu s rozvrhem práce určit jednotlivé soudce zpravodaje, kteří podané návrhy prostudují.

Ústavní soud proto do doby, než bude návrhu prezidenta republiky přidělena spisová značka a určen soudce zpravodaj, nemůže podávat bližší informace o obsahu návrhu, ani o dalším procesním postupu v této věci.

7. listopadu 2014, Ústavní soud, Brno  TZ 78/14

FacebookTwitterGoogle+