Archiv pro rubriku: Nejvyšší správní soud

NSS nemohl vyhlásit již vyhlášené referendum o brněnském nádraží

Nejvyšší správní soud 22. ledna odmítl kasační stížnosti Přípravného výboru pro konání místního referenda o poloze osobního železničního nádraží v Brně. Poté, kdy nové zastupitelstvo města Brna toto referendum vyhlásilo, soudní ochrana již nemohla splnit svůj ůčel.

Jak potvrdil sám navrhovatel, místní referendum bylo zastupitelstvem vyhlášeno a stalo se tak přesně podle jeho návrhu, včetně žádaného termínu.

NSS přední část budovy

Podle senátu rozhodujícího ve věcech volebních, věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí je po vyhlášení místního referenda soudní ochrana návrhu přípravného výboru bezpředmětná a nemůže přinést přípravnému výboru ani jiné osobě žádné výsledky v podobě ochrany existujících práv.

„Soudní ochrana návrhu přípravného výboru dle § 57 zákona o místním referendu je výslovně určena pro situace, kdy se přípravný výbor marně domáhá vyhlášení místního referenda zastupitelstvem obce. Je-li tohoto výsledku dosaženo, není zde prostor pro soudní ochranu, “ uvedla k rozhodnutí soudkyně zpravodajka v dané věci Daniela Zemanová.

Informace k Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2015, sp.zn. Ars 10/2014.

FacebookTwitterGoogle+

NSS hledá referenta/referentku správy majetku

Ředitelka správy Nejvyššího správního soudu hledá

REFERENTA/REFERENTKU SPRÁVY MAJETKU

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu se zaměřením na hospodaření ve státní správě,
  • podmínkou je znalost evidence a inventarizace majetku a zásob, ovládání elektronického ekonomického systému IRES výhodou
  • praxe v oboru min 5 let, vítána praxe ve státní správě
  • velmi dobrá znalost práce s PC
  • znalost zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a vyhl. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
  • znalost vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky
  • znalost zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  • znalost používání elektronického tržiště
  • schopnost systematické a samostatné práce, pečlivost.

Celý příspěvek

FacebookTwitterGoogle+