Archiv pro rubriku: Tiskové zprávy

NSS zamítl stížnost výrobců televizních obrazovek

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti čtyř výrobců televizních obrazovek (Panasonic Corporation, Toshiba Corporation, MT Picture Display Co., Ltd., a Technicolor S.A.), kterým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v roce 2010 pokuty v celkové výši přes 50 milionů korun za účast na zakázané dohodě o určení cen, která vedla k narušení hospodářské soutěže na trhu barevných obrazovek pro televizory na území České republiky. Nejvyšší správní soud neshledal, že by Krajský soud v Brně, který již dříve zamítl žalobu těchto čtyř účastníků kartelu proti rozhodnutí o udělení pokuty, jakkoliv pochybil.

Nejvyssi_spravni_soud

Nejvyšší správní soud

Celý příspěvek

FacebookTwitterGoogle+

NSS nemohl vyhlásit již vyhlášené referendum o brněnském nádraží

Nejvyšší správní soud 22. ledna odmítl kasační stížnosti Přípravného výboru pro konání místního referenda o poloze osobního železničního nádraží v Brně. Poté, kdy nové zastupitelstvo města Brna toto referendum vyhlásilo, soudní ochrana již nemohla splnit svůj ůčel.

Jak potvrdil sám navrhovatel, místní referendum bylo zastupitelstvem vyhlášeno a stalo se tak přesně podle jeho návrhu, včetně žádaného termínu.

NSS přední část budovy

Podle senátu rozhodujícího ve věcech volebních, věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí je po vyhlášení místního referenda soudní ochrana návrhu přípravného výboru bezpředmětná a nemůže přinést přípravnému výboru ani jiné osobě žádné výsledky v podobě ochrany existujících práv.

„Soudní ochrana návrhu přípravného výboru dle § 57 zákona o místním referendu je výslovně určena pro situace, kdy se přípravný výbor marně domáhá vyhlášení místního referenda zastupitelstvem obce. Je-li tohoto výsledku dosaženo, není zde prostor pro soudní ochranu, “ uvedla k rozhodnutí soudkyně zpravodajka v dané věci Daniela Zemanová.

Informace k Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2015, sp.zn. Ars 10/2014.

FacebookTwitterGoogle+

Návrh prezidenta republiky na zrušení tzv. služebního zákona

V pátek dne 7. listopadu 2014 byl na podatelnu Ústavního soudu doručen návrh prezidenta republiky na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení.

Až v pondělí však bude možné shromáždit všechny dnes doručené návrhy na zahájení řízení a v souladu s rozvrhem práce určit jednotlivé soudce zpravodaje, kteří podané návrhy prostudují.

Ústavní soud proto do doby, než bude návrhu prezidenta republiky přidělena spisová značka a určen soudce zpravodaj, nemůže podávat bližší informace o obsahu návrhu, ani o dalším procesním postupu v této věci.

7. listopadu 2014, Ústavní soud, Brno  TZ 78/14

FacebookTwitterGoogle+

Vláda chce centrální evidenci přestupků

Vláda odsouhlasila společný návrh ministerstev spravedlnosti a vnitra na zavedení centrální evidence vybraných přestupků. Její absence dosud výrazně ztěžovala sledování a postih méně závažného protiprávního jednání, jako jsou např. drobné krádeže. Evidence by měla být vedena Rejstříkem trestů. Měly by se do ní zapisovat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití, za jejichž opakované páchání budou moci příslušné správní orgány ukládat vyšší pokuty, a některé další přestupky, s jejichž spácháním spojují některé zákony právní důsledky (např. nemožnost vydání zbrojního průkazu, nemožnost vykonávat činnost strážníka apod.). Celý příspěvek

FacebookTwitterGoogle+