NSS zamítl stížnost výrobců televizních obrazovek

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti čtyř výrobců televizních obrazovek (Panasonic Corporation, Toshiba Corporation, MT Picture Display Co., Ltd., a Technicolor S.A.), kterým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v roce 2010 pokuty v celkové výši přes 50 milionů korun za účast na zakázané dohodě o určení cen, která vedla k narušení hospodářské soutěže na trhu barevných obrazovek pro televizory na území České republiky. Nejvyšší správní soud neshledal, že by Krajský soud v Brně, který již dříve zamítl žalobu těchto čtyř účastníků kartelu proti rozhodnutí o udělení pokuty, jakkoliv pochybil.

Nejvyssi_spravni_soud

Nejvyšší správní soud

V odlišné situaci byl další účastník kartelu, Koninklijke Philips Electronics NV. Tato společnost ukončila svou účast na kartelu již ke dni 30. 6. 2001. Jak uvedl předseda senátu Nejvyššího správního soudu Jan M. Passer, v tomto případě „odpovědnost za správní delikt zanikla v důsledku marného uplynutí lhůty pro uložení sankce“. Soud proto ve vztahu dané společnosti zrušil nejen rozhodnutí krajského soudu, ale i jemu předcházející správní rozhodnutí.

Informace k rozsudeku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. ledna 2015 sp.zn. 8 Afs 25/2012.

FacebookTwitterGoogle+

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *