NSS zamítl stížnost výrobců televizních obrazovek

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti čtyř výrobců televizních obrazovek (Panasonic Corporation, Toshiba Corporation, MT Picture Display Co., Ltd., a Technicolor S.A.), kterým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v roce 2010 pokuty v celkové výši přes 50 milionů korun za účast na zakázané dohodě o určení cen, která vedla k narušení hospodářské soutěže na [...]
FacebookTwitterGoogle+

NSS nemohl vyhlásit již vyhlášené referendum o brněnském nádraží

Nejvyšší správní soud 22. ledna odmítl kasační stížnosti Přípravného výboru pro konání místního referenda o poloze osobního železničního nádraží v Brně. Poté, kdy nové zastupitelstvo města Brna toto referendum vyhlásilo, soudní ochrana již nemohla splnit svůj ůčel. Jak potvrdil sám navrhovatel, místní referendum bylo zastupitelstvem vyhlášeno a stalo se tak přesně podle jeho návrhu, včetně žádaného termínu. [...]
FacebookTwitterGoogle+

Návrh prezidenta republiky na zrušení tzv. služebního zákona

V pátek dne 7. listopadu 2014 byl na podatelnu Ústavního soudu doručen návrh prezidenta republiky na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení. Až v pondělí však bude možné shromáždit všechny dnes doručené návrhy na zahájení řízení a v souladu s rozvrhem práce určit jednotlivé soudce zpravodaje, kteří podané návrhy prostudují. Ústavní soud proto do doby, než bude návrhu prezidenta republiky přidělena [...]
FacebookTwitterGoogle+

Vláda chce centrální evidenci přestupků

Vláda odsouhlasila společný návrh ministerstev spravedlnosti a vnitra na zavedení centrální evidence vybraných přestupků. Její absence dosud výrazně ztěžovala sledování a postih méně závažného protiprávního jednání, jako jsou např. drobné krádeže. Evidence by měla být vedena Rejstříkem trestů. Měly by se do ní zapisovat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití, za jejichž opakované [...]
FacebookTwitterGoogle+